Blogg

09.12.2012

Lytt til Meg Han vekker Meg morgen etter morgen, Han vekker Mitt øye, så Jeg skal høre slik disipler hører.- Jesaja 50,4 Jeg snakker alltid med deg, dypt nede i hjertet på deg. Men du må være rol...

08.12.2012

Grip tak i håpet! Siden Gud var enda mer fast bestemt på å bevise for løftets arvinger hvor uforandelige Hans plan er, gikk Han imellom og stadfestet det med en ed, for at vi ved to uforandelige t...

23.10.2012

Jeg forandrer Meg aldri Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. -Hebreerbrevet 13,8 Hjertet ditt og tankene dine minner mye om en radio. Hva slags musikk du lytter til, er av...

23.10.2012

Tid for hellighet Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? ? 1. Korinterbrev 6,19 Ta deg tid...

22.10.2012

Toppen av isfjellet Jeg erkjenner at Du kan alt, og Du kan ikke hindres i å utføre hvilken plan det enn måtte være.- Jobs bok 42,2 Jeg tar vare på deg. Hver minste lille detalj i livet ditt har J...

21.10.2012

Tro er visshet Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser. Hebreerbrevet 11,1 Hvert eneste minutt gjennom hver eneste dag virker Jeg til det beste for deg. Kom til M...

16.10.2012

Trygg og sikker ...selv der skal Din hånd lede meg, og Din høyre hand skal holde meg fast. - Salme 139,10 Du ønsker å føle deg trygg og sikker. Du sier at du har tillit til Meg, men innerst inne ...

16.10.2012

Legg ut på dypet Hvis noen tjener Meg, må han følge Meg- Johannes 12,26 Vær villig til å bevege deg utenfor komfortsonen din. Ta en sjanse og legg ut på dypet sammen med Meg. Hvis det er dit Jeg ...

10.10.2012

Vær glad for at du har behov ...for at deres hjerter kan bli trøstet, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen i den fulle vissheten som kommer av innsikten, til kunnskapen om...

25.09.2012

Hver minste lille detalj Men til og med alle hårene på hodet deres er talt.-Matteus 10,30 Jeg er sammen med deg i absolutt alt du gjør. Hjemme, på skolen, på idrettsbanen. Når du sover, n...

04.06.2012

Det Jeg mest av alt ønsker Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din makt.- 5. Mosebok 6,5 Det å holde seg tett inntil Meg handler egentlig om kjærlighet...

04.06.2012

Den bønnen vil Jeg mer enn gjerne svare på! Da våknet Jakob av søvnen og sa: «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke.» - 1. Mosebok 28,16 Etter at Jakob hadde flyktet fra sin...

04.06.2012

Et lite offer Hold fast på og våk i bønnen med takksigelse! - Kolosserbrevet 4,2 Mine tanker er ikke dine tanker. Akkurat som himmelen er høyere enn jorden, er Mine veier og tanker høyere enn din...

04.06.2012

Ditt håp og Mitt løfte For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet. - ...

04.06.2012

Fredsfyrsten Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og fredsfyrste.- Jesaja 9,6 Jeg har en rekke navn: Underfull Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far, Fredsfyrste, kongenes Konge og ...

03.06.2012

Å overleve uværet ...Ja, med evig kjærlighet har Jeg elsket deg.- Jeremia 31,3 Jeg elsker deg- i all evighet. Tenk på den ufattelige gåten som en slik kjærlighet er. Det er en kjærlighet som begy...

23.feb.2012

Himmelsk lys Men vårt borgerskap er i Himmelen... - Filipperbrevet 3,20 Det er mange ting her i verden som trenger å fikses. Og det er mange ting i din verden som trenger å gjøres noe med: brutte...

23.feb.2012

Nøkkelen Herren skal alltid lede deg. På tørre steder skal Han mette din sjel, og Ham skal styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell, der vannet aldri svikter.- Jesaja 58...

22.feb.2012

Alltid og fullkomment Om bare menneskene ville takke Herren for Hans trofasthet og for Hans underfulle gjerninger mot menneskenes barn!- Salme 107,21 Det finnes ikke noe- eller noe menneske- i de...

22.feb.2012

Himmelens språk Gå inn gjennom Hans porter med takkesang, og inn i Hans forgårder med lovprisning! Pris Ham og lov Hans navn!- Salme 100,4 Livet ditt blir fylt med mirakler når du lever i stadig ...

22.feb.2012

Din aller beste beskyttelse Jeg vil ofre takkeoffer til Deg, og jeg vil påkalle Herrens navn.- Salme 116,17 Hvis du vil ha et takknemlig hjerte, må du jobbe for å beskytte det. Husk at du lever i...

21.feb.2012

Be alltid! Gled dere alltid, be uten opphold, takk under alle forhold! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus ,- 1. Tessalonikerbrev 5,16-18 Be under alle opphold. Hvordan i all verden ...

21.feb.2012

Skru på bryteren Pris Herren, for Han er god. For Hans barmhjertighet varer evig.- Salme 118,1 Vanskelighetene i livet ditt fortoner seg ikke lenger like uoversiktlige når du takker Meg for dem. ...

21.feb.2012

En bukett full av skatter I fred vil jeg både legge meg ned og sove. For Du, Herre, bare Du, lar meg bo i trygghet.- Salme 4,9 Vær på utkikk etter alle de små skattene som Jeg har plassert langs ...

21.feb.2012

Himmelens vinduer ...så vil jeg likevel fryde meg i Herren, jeg vil glede meg i min frelses Gud.- Habakkuk 3,18 Vinduer åpnes i himmelen når du kommer til Meg med et takknemlig hjerte. Åndelige v...

21.feb.2012

Den aller beste gaven Jesus sto selv midt iblant dem og sa til dem: « Fred være med dere!»- Lukas 24,36 Tenk på den beste gaven du noensinne har fått: den nye PC-en, det kule videospillet eller d...

21.feb.2012

Toppkarakter For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.- Efeserbrevet 2,8-9 Du blir vurdert i mang...

30.jan.2012

Uansett hvor Jeg leder deg I Din barmhjertighet leder Du dem, det folket Du har forløst. Du fører dem med Din styrke til Din hellige bolig.- 2. Mosebok 15,13 Følg Meg. Uansett hvor Jeg leder deg,...

30.jan.2012

Barmhjertige ord Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse.- Filipperbrevet 4,6 Kom til Meg og hvil deg. Hold opp med ...

30.jan.2012

Min stemme Dine ører skal høre et ord bak deg, som sier: « Dette er veien, gå på den!» hver gang du vender deg til høyre eller venstre side.- Jesaja 30,21 Lytt til Min stemme og følg Meg. Det hør...

30.jan.2012

Navigatøren Du leder meg med Ditt råd, og deretter tar Du imot meg i herligheten.- Salme 73,24 Den dagen du ser når du tenker på hva som ligger foran deg, er ikke en rett og flat vei. Mest av alt...

30.jan.2012

En bedre måte I verden skal dere ha trengsel, Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden.- Johannes 16,33 Du har en tendens til å nærme deg vanskeligheter som om det var en kamp du skulle u...

26.jan.2012

Slik Jeg betrakter deg For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham.-2. Korinterbrev 5,21 Jeg forstår deg fullt og helt, Og Jeg elsk...

26.jan.2012

Gled deg over det gåtefulle Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved Den Hellige Ånds kraft.-Romerbrevet 15,13 Det er noe gåtefullt ved Meg...

16.jan.2012

Du kan ikke gjøre deg fortjent til Mine velsignelser ...mitt beger flyter over( med velsignelser).- Salme 23,5 Dette er en tid med overflod i livet ditt. Begeret flyter over med velsignelser. Gle...

16.jan.2012

Vurder dagen (Jeg ber om)...at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, og forstå hvor ...

11.jan.2012

Hvert eneste øyeblikk Og meg, meg holder Du oppe i min uskyld, og setter meg for Ditt åsyn til evig tid.- Salme 41,13 Konsentrer deg om Meg av hele ditt hjerte, all din sjel, hele ditt sinn og al...

11.jan.2012

Da skal Jeg være sammen med deg Så sa Han til disiplene sine: Derfor sier Jeg dere: Vær ikke bekymret for livet deres, hva dere skal spise, og heller ikke for kroppen, hva dere skal ha på dere.- L...

11.jan.2012

I vanskelige tider For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til...- Apostlenes gjerninger 17,28 Lær deg å sette pris på vanskelige tider. Jeg er klar over at det ikke er enkelt. Men din til...

10.jan.2012

Gjenskinn av Meg Én ting har jeg bedt Herren om, og det lengter jeg etter: At jeg kan få bo i Herrens hus alle mitt livs dager, så jeg kan skue Herrens skjønnhet og grunne i Hans tempel.-Salme 27,...

10.jan.2012

Valg og atter valg Han som sendte Meg, er med Meg. Min Far har ikke latt Meg bli igjen alene, for Jeg gjør alltid det som behager Ham.- Johannes 8,29 Forsøk å glede Meg først. Før du gleder deg s...

10.jan.2012

Mine dyrebare løfter Jeg vet hva det er å være fornedret, og jeg vet hva det er å ha overflod. Overalt og i alle ting har jeg lært både å være mett og å være sulten, både å ha overflod og å lide n...

Utfordringer er egentlig muligheter

Herren skal gi styrke til sitt folk. Herren skal velsigne sitt folk med fred. - Salme 29,11 Gå fredelig gjennom denne dagen med Meg. Du lurer på hvordan du skal takle alt du trenger å gjøre. Men d...

Regn det som søppel

Ja, så visst regner jeg alt som tap sammenlignet med det som er så mye mer verd, kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grunn av Ham har jeg lidd tap på alt, og jeg regner det som søppel, for a...

Følelsen av hjelpeløshet

Herren er nådig og rettferdig. Ja, vår Gud er barmhjertig. Herren bevarer de enfoldige. Jeg var langt nede, og Han frelste meg. Vend tilbake til din hvile ,min sjel, for Herren har gitt deg overflo...

Jeg heier deg frem!

Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør.-Romerbrevet 8,33 I hjertet ønsker du å leve i MItt nærvær hele tiden. Men i denne verden kan det være vanskelig å gjenn...

Mens du lytter

Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Men dette sa Han om Ånden...- Johannes 7,38-39 Lær deg å lytte til Meg, selv når du lytter ti...

Klokkene i Himmelen

Jeg er den gode hyrde, Jeg kjenner Mine...Mine sauer hører Min røst...- Johannes 10,14,27 Jeg er sammen med deg. Jeg er sammen med deg. Jeg er sammen med deg. Klokkene i Himmelen kimer ustanselig ...

Hold deg til Meg

For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. -Efeserbrevet 2,10 Bruk litt tid sammen med Meg. Jeg vet at du ...

Det er urettferdig!

...så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre. - Kolosserbrevet 3,13 Livet er ikke rettferdig...

Alt begynner med Meg

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.- 1 Mosebok 1,1 Alt begynner med Meg- universet, jorden, livet ditt. Og nå vil Jeg gjerne at dagen din starter med Meg. Se deg omkring på alt Jeg har sk...

La Meg være alt for deg

Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.- Johannes 15,5 Kom til Meg når du har det vondt. Jeg lindrer smerten...

Hvem Jeg er

Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jeus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder.- Matteus 1,21 Jeg er Gud med deg. Dette hører du så mye om i kirken. Men la det aldri bli noe ...

" Koblet til"

På den sjuende dagen fullendte Gud sitt verk, det Han hadde gjort, og på den sjuende dagen hvilte Han fra hele sitt verk, det Han hadde gjort.- 1. Mosebok 2,2 Tv, mobiltelefoner, internett- denne ...

Merker du det?

Du skal lære meg livets sti. For Ditt åsyn er gledens fylde. Ved Din høyre hånd er evig fryd.-Salme 16,11 Når du bestemmer deg for å holde deg tett inntil Meg, skinner lyset fra Mitt nærvær klart ...

Glede når alt er som verst

...dersom du søker etter den som etter sølv, og leter etter den som etter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. -Salomos ordspråk 2,4-5 Eventyrere på film, ark...

Fortell Meg om det

Herren ga, Herren tok. Herres navn være lovet!- Jobs bok 1,21 Du liker ikke at noen tukler med planene dine. Du hadde planlagt å gå på kino, men så sa foreldrene dine nei. Du ønsket å slappe av i ...

Mitt vidunderlige verk

Jeg vil prise Deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er Dine gjerninger... - Salme 139,14 Med stor omtanke utformet Jeg hver eneste detalj av menneskekroppen...

Vær ekte

Alt det som dere lærte og tok imot og hørte og så hos meg, det skal dere gjøre. Og fredens Gud skal være med dere.- Filipperbrevet 4,9 Det gjør meg trist å se på at Mine barn bygger murer mellom s...

Den gode hyrde

Jeg er den gode hyrde, Jeg kjenner Mine, og Jeg er kjent av Mine. Som Faderen kjenner Meg, slik kjenner også Jeg Faderen. Jeg gir Mitt liv for sauene.- Johannes 10,14-15 Gjeteren har en svært vikt...

Du er verdifull

Se på ravnene, for de verken sår eller høster, og de har heller ikke lagerhus eller låve. Men Gud gir dem føde . Hvor mye mer verd er ikke dere enn fuglene?- Lukas 12,24 Bekymring er et resultat a...

Jeg er din trøst

Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, barmhjertighetens og all trøsts Gud, Han som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan være i stand til å trøste dem som er i all slags trengsel, med de...

Effektiv beskyttelse

...mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. - Hebreerbrevet 12,2 Mens du går skritt for skritt gjennom dagen, minn deg selv ofte på at Jeg er sammen med deg. Dette løftet om Mitt nær...

Hold ut

...for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet.- Jakobs brev 1,3 "Hold ut!" "Vær sterk!" " Vær utholdende!" Dette er ord du ofte hører når mennesker snakker om idrett. Me...

Skatten

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. - 4.Mosebok 6,26 Jeg døde en forbryters død for å kjøpe fredens gave til deg. I stedet for å ta imot gaven fra Meg, virker det noen ganger som om du o...

Spyttslikkere

Men uten tro er det umulig å være til behag for Ham, for den som kommer til Gud, må tro at Han er til og at Han er Den som belønner dem som søker Ham med iver. - Hebreerbrevet 11,6 Ikke vær en spy...

Det ene

All god gave og all fullkommen gave er ovenfra, og den kommer ned fra lysenes Far. Hos Ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. - Jakobs brev 1,17 Hver eneste gode ting i livet ditt kom...

Ha tillit til Meg i alt

Stol på Herren og gjør godt! - Salme 37,3 Jeg vil at du skal lære å ha tillit til Meg i absolutt alle ting. Ikke bare de store tingene, og heller ikke bare det du vet du trenger hjelp med. Absolut...

Fortell Meg alt sammen

Gjør alle ting uten klager og innvendinger... -Filipperbrevet 2,14 Du har vært ute på en lang og vanskelig reise. Noen ganger har det virket som om du har brukt opp alle kreftene. Du har hatt vans...

Uforanderlig

Herren har vist seg for meg fra den eldste tid og sagt: Ja, med evig kjærlighet har Jeg elsket deg. Derfor har Jeg latt Min miskunnhet mot deg vare. - Jeremia 31,3 Jeg elsker deg med en kjærlighet...

Jag tåken bort

Dette er dagen som Herren har gjort. Vi vil fryde oss og glede oss på den. - Salme 118, 24 Noen ganger våkner du om morgenen og oppdager at verden utenfor er innhyllet i tett tåke. Du kan så vidt ...

Den usynlige gjeteren

For vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige. -2. Korinterbrev 5,7 Vær villig til å følge med uansett hvor Jeg leder deg. Følg Meg av hele hjertet- selv når du ikke vet hvor Jeg følger deg. Du vil...

Lykke eller glede?

Prakt og majestet er for Hans ansikt. Styrke og glede er på Hans sted. -1. Krønikebok Lykke og glede er ikke det samme. Lykke er avhengig av denne verden, av hva som skjer omkring deg. Lykken komm...

Min Ånd i deg

Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid...- Johannes 14,16 Jeg er himmelen og jordens Skaper. Jeg er Herre over alt som finnes og so...

Overnaturlig

Men jeg har satt min lit til Din barmhjertighet. Mitt hjerte skal fryde seg i Din frelse. - Salme 13,6 Ha tillit til Meg når det virker som om absolutt alt går på tverke. Og takk Meg når det virke...

Hvert eneste hår på hodet ditt

Men til og med hårene på deres hode ertalt alle sammen. Frykt defor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver. - Lukas 12,7 Glem aldri at Jeg kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv- og mye bedre...

Kom til meg

...Han som er Den velsignede og Den eneste mektige, kongenes Konge og herrenes Herre....Ham være ære og evig makt! -1. Timoteusbrev 6, 15-16 Jeg er den allmektige kongenes Konge og herrenes Herre....

Jeg vet det allerede

Vær defor ikke beskymret for dagen i morgen! For dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage. -Matteus 6,34 Jeg er Gud. Jeg er her, der og overal...

Min definisjon av "underverk"

Jeg vil prise Deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Salme 139,14 Jeg har skapt deg, ikke bare mennesker generelt. Hver eneste detalj, hver eneste særtrekk ved deg, er ...

Betingelsesløst

For vi har ikke en Øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd slik som vi, men uten synd. - Hebreerbrevet 4,15 Husk at djevelen er løgn...

Stråleglansen fra Mitt nærvær

Jeg hadde mistet motet om jeg ikke trodde at jeg skulle se Herrens godhet i de levendes land. -Salme 27,13 Jeg virker hele tiden i livet ditt, selv om du kanskje ikke er klar over det. Særlig når ...

Forhenget

Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se, forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst. - Matteus 27,50-51 Det er mulig å leve hele livet igjennom uten å treffe Norges k...
skjeragud

skjeragud

17, Agdenes

Velkommen til bloggen min! På denne bloggen, kommer det til å være innlegg fra andaktsboken Skjerà Gud. Det er en utrolig bra bok, som jeg anbefaler på det sterkeste! -Boken er skrevet Sarah Young.

Kategorier

Arkiv

hits