24.09.2013

Begynn med Meg

 

Bli i Meg, så blir Jeg i dere.- Johannes 15,4

 

Begynn dagen sammen med Meg. Kanskje har du noen tanker om hva som kommer til å skje i dag, men Jeg vet nøyaktig hva som vil hende. Jeg er klar over at du gjerne ønsker å få en oversikt over alt som kommer til å skje- hver eneste lille ting, hver eneste glede og smerte. Du tror at det vil gjøre deg bedre forberedt til å takle det som måtte oppstå. Men Min måte er mye bedre. La derfor Meg lede deg. Nei, jeg kommer ikke til å vise deg hver minste detalj av det som fyller denne dagen men Jeg vil gi deg alt du trenger for at du skal takle det. Begynn dagen med Meg, og hold kontakten! Hvis du oppdager at tankene dine vandrer på steder de ikke burde, så bare hvisk havnet Mitt. Jeg leder deg tilbake på rett vei, for Jeg er det absolutt beste kartet du noensinne kommer til å finne.

Les på egen hånd: 2. Mosebok 33,14; Johannes 15, 5-721.09.2013

Slipp taket

 

 

...ettersom Hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved erkjennelsen av Ham som kalte oss ved herlighet og guddomskraft.- 2. Petersbrev 1,3

 

Forestill deg at livet ditt er et videospill. Slipp deretter kontrollspakene og overlat til Meg å ha kontrollen i stedet. Slik er det med tillit. Tilliten innebærer å slippe taket og huske at Jeg er Gud. Det er Min verden du lever i- Jeg har skapt den, og Jeg er Universets Herre. Du viser kjærligheten din til Meg ved å overlate til meg å ha kontrollen i livet ditt. Jeg vil gjerne at du skal dele absolutt alt med Meg når du ber. Glede . Sorger. Strev og seier. Jeg er din aller beste venn, så øs ut av hjertet for Meg. Så takker du Meg for de svarene som allerede er underveis. Når du har tillit til at Jeg har kontrollen, kan du legge bort bekymringene og leve tettere inntil Meg.

 

Les på egen hånd: Salme 46,11; Kolosserbrevet 4,2 ; 2. Petersbrev 1,4
19.09.2013

En skatt av tillit

 

Men samle dere skatter i Himmelen, hvor verken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. For der skatten deres er, der vil også hjertet deres være.- Matteus 6, 20-21

Hver eneste gang du velger å ha tillit til Meg, er det som å legge en mynt i skattekammeret Mitt. Jeg tar godt vare på disse «tillitsmyntene» for deg. Med tiden skaper de en rikdom av tillit for deg som du kan dra nytte av. Jo mer du velger å stole på Meg og den undervisningen Jeg gir deg i stedet for bare å gjøre som vennene dine, desto mer vil Jeg hjelpe deg til å stole på Meg. Du må øve deg på å vise tillit. Begynn med det på rolige dager når det ikke skjer så mye. Du kommer til å oppdage at Jeg virkelig er trofast. Og så- når vanskelighetene kommer- vet du hvordan du skal ha tillit til Meg. Du har jo trent på det! Da har du lagt deg opp en himmelsk skatt av tillit, en skatt som kommer til å føre deg gjennom alle de vanskelighetene som du møter på din vei.

 

 Les på egen hånd: Salme 56, 4-517.09.2013

Gi aldri opp!

 

For ingenting er umulig for Gud. - Lukas 1,37

 

Jeg er alltid sammen med deg og på din side. Jeg er din aller ivrigste tilhenger. Ingenting verken i Himmelen eller på jorden kan stanse deg når du bestemmer deg for å gjennomføre noe som er i samsvar med Mine tanker for deg. Visst kan du støte på noen vanskeligheter på din vei mot målet. Det er slik det er å leve i en ufullkommen verden. Men gi aldri opp! Med Min hjelp er du i stand til å overvinne enhver vanskelighet. Men kast deg likevel ikke hodestups mot målet mens du prøver å få ting til å skje når du vil det selv. Kom til Meg først. Be Meg om å lede deg hver minte lille skritt av veien, minutt for minutt. Overlat til Meg å bestemme tempoet. Noen ganger kan det hende Jeg ber deg å vente litt eller sakne farten. Det kan til og med hende at Jeg ber deg stanse opp en stund. Husk bare på at Jeg har en fullkommen tidsplan. Ha tillit til Meg og gled deg over å dele reisen med Meg.

 

Les på egen hånd: Romerbrevet 8,31; Salme 46,2-4; Lukas 1,3716.09.2013

 

Noen ganger hvisker jeg

 

Gud er vår tilflukt og styrke, en hjelp i trengsler, en hjelp som er funnet overmåte stor. - Salme 46,2

 

Jeg er alltid sammen med deg. Selv nå er Jeg her hos deg. Den milde hviskingen som du merker i sinnet? Den kommer fra Meg. Den varsomme bankingen på hjerte? Den kommer også fra Meg. Jeg har all makt i himmelen og på jorden. Med Min makt kan Jeg kontrollere kraftig vind og tårnhøye bølger, men med deg er Jeg rolig og mild. Og jo mer du lider, desto mildere er Jeg. Sett ditt håp til Meg når andre gir deg en følelse av å være verdiløs og alene. Mitt håp er noe mer enn et ønske om at ting skal bli bedre. Det er mitt løfte til deg om at Jeg alltid vil hjelpe deg. Jeg skal bære byrdene for deg og lette hjertet ditt. Jeg er den hjelpen som alltid er tilgjengelig- du er aldri alene.

 

Les på egen hånd: Romerbrevet 12,12; Romerbrevet 15, 1315.09.2013

Det elsker Jeg!

 

Takk under alle forhold! For dette er Guds vilje for der i Kristus Jesus. - 1. Tessalonikerbrev 5,18

 

Det er ikke mulig å takke Meg for ofte. Jeg setter uendelig stor pris på lovprisning. Noen ganger har du ikke planlagt å lovprise Meg, men gjør det bare helt spontant. Kanskje har du nettopp mottatt en velsignelse fra Meg, eller du har blitt overveldet av skjønnheten i skaperverket. Da flyter det bare overfor deg- du er nødt til å fortelle Meg om det. Og det elsker Jeg! Andre ganger stanser du opp og tenker på velsignelsene Mine og på Mitt nærvær i livet- og bestemmer deg for å takke Meg. Jeg setter stor pris på den slags lovprisning også. Når du strever med et problem , så be over det. Deretter takker du Meg for den hjelpen du vet Jeg vil gi deg. Denne formen for lovprisning viser at du vet at Jeg har full oversikt- og det elsker Jeg! Benytt ledige stunder i livet til lovprisning. Da vil du oppdage at livet ditt er fylt med Meg.

 

Les på egen hånd: Salme 22,4; Salme 146, 1-2

#Meningen #Med #Livet

14.09.2013

 

Våg å drømme Min drøm

Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss, Ham tilhører æren i menigheten som er i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i evighetens evighet! Amen. -Efeserbrevet 3, 20-21

 

Drøm den aller største og mest usannsynlige drømmen du kommer på- og vit at Jeg er i stand til å gjøre langt mer enn det, langt mer enn du noensinne kan komme på å be om eller forestille deg. La Meg få fyller tankene dine med Mine drømmer for/om deg.

Mist ikke motet om bønnene dine ikke umiddelbart får svar. Tiden er en flott læremester. Den lærer deg å være tålmodig og ha tillit til den fullkomne planen Min- selv når du ikke har den miste anelse om hva som kommer til å skje. Det er når alt ser virkelig uoverkommelig ut, at du for alvor kan erfare at Min kraft er livet. Ikke la galskapen i denne verden trekke deg ned i bekymringer. Velg i stedet å betrakte alt Jeg gjør omkring deg. Husk- det er ikke grenser for hva Jeg er i stand til!

 

Les på egen hånd: Romerbrevet 8,6; Jesaja 40,30-31; Johannes`Åpenbaring 5,1312.09.2013

 

Seiersgangen

 

For vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige. -2. Korinterbrev 5,7

 

Hva innebærer det å seire? Vennene dine- og kanskje til og med en del voksne- sier kanskje det å seire betyr at du aldri roter til noe og aldri gjør feil. Det innebærer å være den beste, bedre enn alle andre og å ha fullstendig kontroll. Slik er det verden betrakter det å seire. Selv har Jeg en annen definisjon. Å seire- for evigheten dreier seg om å la Meg være Herre i livet ditt. Det innebærer å innrømme at du har behov for Meg, og at du har tillit til at Jeg leder deg. Ikke bare be Meg om å velsigne det du allerede har bestemt deg for å gjøre. Spør Meg heller hva Jeg ønsker for deg. Jeg kan gi deg en drøm som virker fullstendig umulig å gjøre til virkelighet. Den drømmen vil være uendelig mye større enn noe du er i stand til å gjennomføre på egen hånd. Husk bare på at ingenting er for vanskelig for Meg. Ja visst kommer du til å rote det til og feile av og til. Når du stoler på Meg, bruker Jeg like fullt feilgrepene dine til å utvikle troen din og hjelper deg å seire- på Min måte!

 

Les på egen hånd: Salme 34, 18-1911.09.2013

 

En ny vane

 

Som en gjeter skal Han fø sin flokk. Han skal samle lammene med sin arm og bære dem ved sitt bryst. Dem som har lam, skal Han lede. -Jesaja 40,11

 

Alle mennesker har vaner. Noen av dem er gode, og noen er ikke fullt så gode. Jeg vil gjerne at du får deg en ny vane fra i dag av. Prøv å si: «Jeg stoler på Deg, Jesus» uansett hva som skjer omkring deg. Velg å huske at Jeg har full oversikt over hele universet. Og Jeg elsker deg med en kjærlighet som rekker høyere enn noe fjell og dypere enn noe hav. Når du sier: «Jeg har tillit til deg, Jesus» gir du uttrykk for at du vet at Jeg har oversikten over alle ting, og at det ikke er mulig å beseire Meg. Det er da frykten mister grepet om deg. Hver gang du står ovenfor vanskelige tider, så ha tillit til at Jeg leder deg gjennom dem og bruker dem til å utvikle troen din. Å ha tillit til Meg er en vane du aldri vil ønske å bryte.

 

Les på egen hånd: Salme 63,3; Jesaja 40,10; Salme 139, 7-1001.09.2013

 

 

Jeg er større enn verden

 

Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden. - Johannes 16:33

 

Tenk på hvor herlig det oppleves å ta et avkjølende bad en brennende varm sommerdag! Slik er Min fred. Den vil virke oppfriskende og styrkende på deg. Og det er mulig for deg å eie den freden for bestandig. Du kommer til å støte på problemer og vanskeligheter i løpet av dagen. Likevel trenger du ikke å møte dem alene. Jeg er alltid sammen med deg. Jeg er den aller beste vennen du noen sinne kommer til å ha. Jeg går ved siden av deg for å trøste og styrke deg. Samtidig går Jeg foran deg for å være klar til å hjelpe deg til å stå imot det som venter. Og Jeg bor i deg og hjelper deg til å tenke og handle uten frykt. Problemer og vanskelige tider vil komme, men la deg ikke knekke av det. Jeg har allerede overvunnet alle vanskeligheter som finnes i denne verden. I Meg finner du fred.

 

Les på egen hånd: Salme 31, 20-21
Les mer i arkivet » September 2013 » August 2013 » Juni 2013
Skjeragud

Skjeragud

19, Ålesund

Velkommen til bloggen min! På denne bloggen, kommer det til å være innlegg fra andaktsboken Skjerà Gud. Det er en utrolig bra bok, som jeg anbefaler på det sterkeste! -Boken er skrevet Sarah Young. (Denne andaktsboken vil knytte hjertet ditt enda sterkere til Herren. Hver andakt er skrevet som om Gud selv snakker til DEG personlig! )

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits